//pinaryoruk.com/wp-content/uploads/2019/04/depresyon-600x300.jpg

Depresif duygulanımın varlığı ya da neredeyse tüm aktivitelere duyulan ilginin ya da aktivitelerden alınan keyfin azalmasıdır. Bununla birlikte kişinin iştah, uyku, kilo ve psikomotor aktivitelerinde değişiklikler, enerjisinde azalma, değersizlik, suçluluk hisleri, odaklanmada, karar vermede zorluklar, tekrarlı ölüm düşünceleri gibi belirtilerden bazıları bulunabilir. Çoğunlukla değersizlik ve suçluluk düşünceleri eşlik eder. Kişinin yaşadığı bu durum kişinin sosyal, iş ya da hayatının diğer önemli alanlarında klinik olarak belirgin bir sıkıntıya neden olmaktadır. Daha hafif durumlarda ise kişi normal düzeyde işlev gösteriyor olmakla birlikte bu da artmış bir çaba gerektirmektedir.

Call Now Button