https://pinaryoruk.com/wp-content/uploads/2018/11/uzman-klinik-psikolog-pinar-yoruk-nisanstasi-250x400.jpg

Uzmanlık: Uzman Klinik Psikolog,Psikoterapist,Yetişkin Terapisti

Yönelim: Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, EMDR Terapisi

Terapi Seçenekleri: Bireysel Terapi

Kadıköy Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü Onur Öğrencisi derecesiyle bitirdim. Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı 2013 yılında tamamladım. Bitirme projem “Obsesif Kompulsif Bozukluğun Metakognitif Modelinin Literatür Taraması”-Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar – dergisinde yayınlandı -2015.

2016 yılında Okan Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Doktora Programına başladım.

Yüksek lisans süresince Prof. Perin Yolaç’dan Bilişsel Davranışçı Terapi süpervizyonu alarak Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Birimi’nde ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde bireysel psikoterapi seanslarını yürüttüm.

Eylül 2013 – Haziran 2015 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezinde (BÜREM) üniversite öğrencileriyle gönüllü terapi seansları yürüttüm.

Eylül 2013- Temmuz 2018 tarihleri arasında özel merkezlerde uzman klinik psikolog olarak çalıştım.

Eylül 2013 -Mayıs 2014 ve Eylül 2014 – Mayıs 2015 tarihleri arasında  Dr. Emel Stroup’un süpervizyon grubunda CBT  yönelimli süpervizyon aldım.

Eylül 2015 -2019 dönemleri arasında Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak Klinik Psikoloji Yetişkin Odaklı Yüksek Lisans Öğrencilerine Bilişsel Davranışçı Terapi Supervizyonu verdim.

2019 Eğitim döneminde Okan Üniveristesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencilerine Bilişsel Davranışçı Terapi dersini verdim.

2020 (Eylül-Aralık) Eğitim döneminde Gediz Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencilerine süpervizyonu dersi verdim.

https://pinaryoruk.com/wp-content/uploads/2018/11/pinar-yoruk4-200x300.jpg
https://pinaryoruk.com/wp-content/uploads/2018/11/PHOTO-2018-11-22-16-46-56-200x300.jpg
https://pinaryoruk.com/wp-content/uploads/2018/11/PHOTO-2018-11-22-16-46-24-200x300.jpg
https://pinaryoruk.com/wp-content/uploads/2018/11/PHOTO-2018-11-22-16-45-43-200x300.jpg
Call Now Button