• Yörük, P. & Tosun, A. (2015) [Metacognitive Model of Obsessive Compulsive Disorder]

doi:10.5455/cap.20140807024558 – http://dergipark.gov.tr/pgy/issue/11167/133490

  • Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar – Current Approaches in Psychiatry, 7 (2), 190-207. Turkish – http://www.cappsy.org/
  • Bir İnsan Bir Yansıma Program Konuğu (Tek Rumeli TV)
  • “Sosyal Kaygı Bozukluğu”
Call Now Button