• 2021 ISST Virtual Summit (Şema Terapi Konferansı) (24-26 Haziran 2021)
 • Şema Terapi: İmgeleme ile Yeniden Senaryolaştırma-Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak (29-30 Mayıs 2021)
 • 10. Uluslararası Kognitif Psikoterapi Kongresi (14 -15 Mayıs 2021- İstanbul)
 • 10. Uluslararası Kognitif Psikoterapi Kongresi Kongre Öncesi Çalıştayı- Contextual Schema Therapy: A way to strengthen (functional) healthy adult behavior-Eckhard Roediger (13 Mayıs 2021)
 • EMDR Kongresi (9-10 Mayıs 2021)
 • EMDR ile Anksiyete ve Borderline Kişilik Bozukluğunun Tedavisi-Robin Shapiro (8 Mayıs 2021)
 • Moodist Ruh Salığı Sempozyumu-Klinik Uygulamalara Yakın Bakış (2-4 Nisan 2021)
 • Ruh Sağlığı Çalışanlarına Şema Terapi Yaklaşımından Sağlıklı Yetişkin Yanımızı Güçlendirme Uygulamaları Eğitimi -Psi. Dr. Sevinç Göral Alkan (6 Eylül- 25 Ekim 2020)
 • 2020 ISST Virtual Summit (Şema Terapi Konferansı) (28-30 Mayıs 2020)
 • YAS Çalışmalarında EMDR terapisinin kullanılması- Roger M. Solomon, Ph. D- ( 2-3- Kasım  2019)
 • EMDR ile Yetişkinlerde Bağlanma Sorunları Üzerine Çalışmak-DBE-Ayşe Bombacı /Asena Yurtseven (26 -27 Ocak 2019)
 • EMDR Söylenmeyeni Duymak -EMDR Derneği-Dr.Sümer Öztanrıöver (12 -13 Ocak 2019)
 • EMDR 2. Düzey Eğitimi- DBE-Emre Konuk /Asena Yurtseven (13 -16 Aralık 2018
 • EMDR’da Bilişsel Müdahaleler Çalıştayı -EMDR Derneği- Şirin Atçeken (4 Kasım 2018)
 • EMDR Zor Vakalar, Başarılı Uygulamalar Çalıştayı -EMDR Derneği (30 Eylül 2018)
 • EMDR 1. Düzey Eğitimi DBE-Emre Konuk /Asena Yurtseven (31 Mayıs-3 Haziran 2018)
 • Inspire –Şema Terapi Konferansı- ISST –Amsterdam (24-26 Mayıs 2018)
 • Kabul ve Adanmışlık Terapisi Eğitimi – Dr.Joe Oliver (31 Mart-1 Nisan 2018)
 • Avrupa Davranış ve Kognitif Terapileri Birliği Kongresi (13-16 Eylül 2017)
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Kognitif Terapisi- Anke Ehlers (13 Eylül 2017)
 • Yaygın Kaygı Bozukluğu ve Endişenin Metakognitif Terapisi – Adrian Wells (14 Eylül 2017)
 • Duygulara Yönelik Şema Terapi- Robert Leahy(15 Eylül 2017)
 • Tıbbi olarak açıklanamayan semptomların Kognitif Davranışcı Terapisi: Temel stratejileri ve probleme özel taktikleri birleştirmek – Paul Salkovskis (16 Eylül 2017)
 • OKB’de ERP (Maruz Bırakarak Tepki Önleme) Uygulaması- Dr. Emel Stroup (12 saat) (4-5 Mart 2017)
 • Şema Terapi Eğitim Programı (56 saat)–Dr. Alp Karaosmanoğlu
 • Şema Terapi: Model ve Teknikler (40 saat)–Dr. Alp Karaosmanoğlu(15-16 Ekim 2016 / 12-13 Kasım 2016)
 • ve 2. Oturum – Dr. Alp Karaosmanoğlu
 • Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları 16 saat) (17-18 Aralık 2016)
 • Oturum CBT Yaz Kampı- Dr. Emel Stroup(14 Temmuz-17 Temmuz 2016)
 • Ulusal Geştalt Terapi Sempozyumu(14-15 Mayıs 2016)
 • Yenilikçi Bilişsel Davranışçı Stratejiler: Dirençli Kaygı ve İstemsiz
 • Zorlayıcı Düşünce, İmge ve Anılarla Çalışmak – Prof. Dr. David Clark (31 Ocak – 1 Şubat 2016)
 • CBT Konsültasyonu-Dr.Emel Stroup(Eylül 2015 – Şubat 2017)
 • CBT Supervizyonu- Dr. Emel Stroup (Eylül 2013 –  Mayıs2015)
 • MMPI Uygulama ve Yorumlama Eğitimi – Türk Psikologlar Derneği (16 Mart- 7 Nisan 2014)
 • Anksiyete Tuzaklarına Kognitif Davranışcı Terapi Çözümleri Christine A. Padesky (27-28 Nisan 2013)
 • CBT İstanbul Kognitif Terapi Eğitim Sertifikası (2012-2014) – Dr. Emel Stroup
 • Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme ve Terapi Becerileri (13 saat)
 • Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması (12 saat)
 • Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması (13 saat)
 • Kognitif Terapinin OKB teadvisinde Uygulanması (12 saat)
 • Travma ve Kognitif Terapi (13 saat)
 • Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi : Bireylerle ve Ailelerle Çalışma(5-6 Ekim  2012)– Kathlyne Maki- Banmen
 • Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi : Beklentileri Dönüştürmek (15-16 Mart  2013) – Kathlyne Maki- Banmen
 • Uluslararası Kognitif Psikoterapi Kongresi(2 -5 Haziran 2011- İstanbul)
 • Trial – Based Cognitive Therapy, A Novel Approach to Changing Core Beliefs Workshop Attendance Certificate
 • From Symptom to Solution: a Brief 3 Step Protocol for CBT Workshop Attendance Certificate
 • Behavioral Treatment of Anxiety Disorders Workshop Attendance Certificate
 • Guided Self-Help, A New Intervention to Overcome Anxiety Complaints Workshop Attendance Certificate
 • Doğal Afetlerde Somatik Deneyimleme Uygulama Eğitimi(15-16-17 Aralık 2011–Bilgi Üniversitesi)
Call Now Button