//pinaryoruk.com/wp-content/uploads/2019/04/fobiler-600x300.jpg

Belirgin bir durum ya da fobik uyaran olarak tanımlanan nesnenin varlığında duyulan korku ya da kaygıdır. Özgül fobi tanısı için, duruma ya da uyarana verilen tepkinin toplumda genel olarak görülen geçici korkulardan farklı, çok yoğun, olması gerekmektedir. Deneyimlenen korku, korkulan nesne ya da duruma olan uzaklığa bağlı olarak ve korkulan nesne ya da durumun gerçekte mevcut olmasıyla ya da olacağının beklentisiyle değişebilir. Bununla birlikte, korku ya da kaygı tam bir panik atak ya da panik atak beklentisi şeklinde yaşanabilir. Bu, kişinin yanında başka birilerinin varlığı, maruz kalma süresi ve diğer tehdit edici faktörlerden etkilenir. Kişi aktif olarak durumdan kaçınır, kaçınamadığı durumlarda da duruma ya da fobik nesneye yoğun korku ya da kaygı duyarak dayanmaya çalışır.

Call Now Button