//pinaryoruk.com/wp-content/uploads/2019/04/Travma-Sonrasi-Stres-Bozuklugu-600x300.jpg

Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun en belirgin özelliği tramatik olay(lar)ın ardından ortaya çıkan belirtilerdir. Bu belirtiler bazı kişilerde, korku-temelli duygusal ve davranışsal yeniden yaşantılama şeklindeyken, bazı kişlerde eski yaptığı etkinliklerden ve hayattan zevk alamama, keyifsiz duygudurum ve olumsuz düşünceler şeklinde olabilir. Bazılarında uyarılmışlık ve tepkili dışavurumlar gibi belirtiler ön plandayken, diğerlerinde çözülme belirtileri görülebilir. Bazı kişilerde ise bu belirtilerin çeşitli kombinasyonları görülebilir.

Travmatik olay çeşitli şekillerde yeniden yaşantılanır. Genellikle, olayın tekrar tekrar istemsiz bir şekilde hatırlanması şeklindedir. Tekrar-yaşama belirtilerin en sık görüleni travmatik olayın içindeki tehditle ilgili, olaydaki temayla alakalı ya da olayın kendisinin görüldüğü sıkıntı verici rüyalardır. Bir başka belirti de kişinin sanki olayın bazı kısımlarının o sırada oluyormuş gibi tekrar yaşadığı ve davrandığı birkaç saniyeden, saatler ya da günler süren çözülme belirtileridir. Bu yeniden yaşantılamalar, gerçeklik algısının kaybolmadığı bir durumdan, mevcut çevre farkındalığının tamamiyle kaybolduğu bir arlıkta olabilir.

Kişi travmatik olayın bir yönünü temsil eden ya da benzeyen tetikleyici olaylara maruz kaldığında yoğun fizyolojik uyarılmışlık ya da psikolojik sıkıntı oluşur. Travmayla ilgili tetikleyicilerden, düşüncelerden, anılardan, hislerden, travmatik olay ile ilgili konuşmaktan, travmatik olayı hatırlatacak aktivitelerden, nesnelerden, durumlardan ve kişilerden kaçınmak için kişi yoğun bir çaba harcar.

Call Now Button