Depresyonun belirtileri arasında:

• Aktivitelerden alınan keyfin azalması / aktivitelere duyulan ilginin olmaması
• İştah ve kiloda değişiklikler
• Uyku düzeninde değişiklikler
• Ajite olma ya da yavaşlamış olma hali
• Enerji kaybı
• Değersizlik ya da suçluluk hisleri
• Odaklanmada güçlükler
• İntihar düşünceleri bulunabilmektedir.

Depresyonun karakteristik özellikleri arasında:

• Olayları algılama, yorumlama ve hatırlamada olumsuz yanlılıklar
• Olumsuz bakış açılarıyla tutarlılık gösteren bilgiyi farketmeye, herhangi bir bilgiyi olumsuz yorumlamaya, olumsuz olayları hatırlamaya daha yatkın olmak
• Olumsuz olayları sabit, global ve içsel faktörlere atfetmek ve kendilik-değeri için uzun süren sonuçları ve anlamları olduğu şeklinde değerlendirmek (Abramson ve ark., 2002)
– ‘Benim hatam. Her şeyi hep böyle berbat edeceğim. Bu sadece ne kadar işe yaramaz olduğumu gösteriyor.’ gibi düşünceler olabilir.
• Olumlu olayları ise geçici, nadir ve dışsal faktörlere atfetmek:
– ‘Şansa oldu. Bu bir istisnaydı. Biri yardım ettiği için yapabildim yoksa yapamazdım.’ şeklinde değerlendirebilir.
Depresif kişinin kendine, geleceğe ve diğer insanlara bakışının içeriği olumsuzdur.
• Kendini değersiz, yetersiz olarak algılayabilir. Geçmişte olan olumsuz olaylardan kendini sorumlu tutabilir ve başkaları tarafından beğenilmediğini düşünebilir.
• Çevresiyle olan ilişkilerini ve yaşantılarını olumsuz algılar. Kendinden çok şey talep edildiğini, dünyanın aşılamayacak güçlüklerle dolu olduğuna inanabilir.
• Gelecek; karanlık, başarısızlıklara gebe, ümitsiz bir durum olarak algılabilir.
Depresyondaki kişinin kendini, çevresini ve geleceğini olumsuz algılamasında önemli etkenlerden biri de bilgi işlemede yapılan bilişsel hatalardır.
• Sağlıklı insanlar da bu bilişsel hataları yapabilirler ancak depresyondaki kişiler bu hataları çok sık ve yaygın olarak yaparlar, değiştirmek ellerinde değilmiş gibi algılarlar. Bu hatalar kendini olumsuz algılamayı sürdürme işlevi görürler.
• Bu hataların gösterilip bilgi işleme sürecinde değişikliğe yol açma, depresif belirtilerin devamını önlemede kullanılmaktadır.